Tu sei qui: Home PUC Album Distretti di trasformazione APA Carbonile ENEL

APA Carbonile ENEL

 
APA N. 3
 
Regole della trasformazione
Ripartizione funzionale
St                                              = mq 131.500
Se + Ve     <= 80% St               = mq 105.200
Ac             >= 20% St               = mq   26.300
Mix funzionale (usi previsti)
Usi ammessi     
Funzioni produttive:               U2/4, U2/8b, U3/1, U3/2
 
Usi regolati
Funzioni abitative   :               U1/1       max 10% Sul
 
Funzioni terziarie
e commerciali        :               U2/2b, U2/3, U2/4, U2/10, U2/12a, U2/13b min 20% max 40%
Indici urbanistico ecologici
St                                              = mq 131.500
Ut                                              = 3.500 mq/ha
Sul                                            = mq 46.025
 
Sp                                             = 20% della St
A                                                = 40 alberi/ha
Ar                                              = 30 arbusti/ha
 
 
 
image002-64.jpg